Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych za 2018

Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdania finansowe za 2018 rok publikowane są w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Poniżej przesyłam informację, gdzie znajdują się sprawozdania finansowe jednostek oświatowych za 2018 rok

 

http://bip.praszka.pl/2912/1186/bilans-za-rok-2018.html