Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

PRÓBNY ALARM


Ęwakuacja - to szybkie i zorganizowane przemieszczanie ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do  miejsc bezpiecznych. W trosce o poprawę bezpieczeństwa nasze przedszkolaki oraz uczniowie szkoły uczestniczyły w próbnym alarmie nadzorowanym przez strażaka z Jednostki Pożarnej w Oleśnie. Oczywiście wcześniej wychowawcy z dziećmi odbyli  pogadanki na temat niebezpiecznych zachowań i zagrożeń. Dzieci dowiedziały się jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia przedszkola. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dzieci i pracowników przedszkola i szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.  Przedszkolaki bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami udały się drogą ewakuacyjną na wyznaczony plac na boisku szkolnym. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.