Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zestaw programów nauczania

ZESTAW  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W   PRZEDMOŚCIU   W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
 
L.p
 
TYTUŁ PROGRAMU
 
AUTORZY
WYDAW NICTWO DATA DOPUSZ./ NUMER NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA
 
KLASA
 
 
1.
 
 
 
 
 

 
Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola” Małgorzata  Kwaśniewska
Wiesława Żaba –Żabińska
Joanna Lendzion
MAC    
SP P 1/2018/19
Przed- szkole
„0”
 
 
 
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych M. Bogucka PEARSON   SP P 2/2017/18
Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga” Ks.Jan Szpet,
 D. Jackowiak
„Święty  Wojciech” AZ-0-01/10 SP P 3/2017/18
Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem I.Hombek                             A. Zajączkowska, K. Szmyt     SP P 2/2016/17  
2. Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 J. Hanisz WSiP   SP P 4/2017/18 I-III
5. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III M. Bogucka PEARSON   SP P 5/2017/18 I-III
6. Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „W drodze  do wieczernika” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-1-01/10 SP P 6/2017/18 I-III