Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zestaw programów nauczania

ZESTAW  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŚCIU                                  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
            ( Dz U Poz. 481).
                       Podstawa  programowa kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)
 
L.p
 
TYTUŁ PROGRAMU
 
AUTORZY
WYDAW NICTWO DATA DOPUSZ./ NUMER NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA
 
KLASA
 
 
 
1.
 
 
 
 
 

 
Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola” Małgorzata  Kwaśniewska
Wiesława Żaba –Żabińska
Joanna Lendzion
MAC    
SP P 1/2018/19
Przed- szkole
„0”
 
 
 
 
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych M. Bogucka PEARSON   SP P 2/2017/18  
Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-0-01/10 SP P 3/2017/18  
Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem D. Kujawiak, J. Galant, A. Zajączkowska, K. Szmyt     SP P 2/2016/17    
2. Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 J. Hanisz WSiP   SP P 4/2017/18 I-III  
5. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III M. Bogucka PEARSON   SP P 5/2017/18 I-III  
6. Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „W drodze  do wieczernika” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-1-01/10 SP P 6/2017/18 I-III  
 
 
           


 
 
 
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŚCIU  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
     Podstawa  prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników                              
    ( Dz U Poz. 481).
  Podstawa  programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)  
Kl.
 
Przedmiot                  
nauczania
Tytuł  podręcznika/kart pracy Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia  na liście MEN
 
O
 
Wychowanie przedszkolne
 
Olek i Ada
 
Iwona Fabiszewska
Klaudia Wilk
W.  Żaba -Żabińska
MAC
 
 
Religia Przychodzimy  do  Pana Boga Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak Wyd. Święty Wojciech  
 
I
Edukacja Wczesnoszkolna Szkolni przyjaciele E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala
 prof. dr hab. J. Hanisz
WSiP 813/1/2017, 813/2/2017
Język angielski New English  Adventure 1  T. Lochowski, C. Bruni PEARSON 819/1/2017
Religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak
 
Wyd. Święty Wojciech  
 
II
Edukacja  
wczesnoszkolna
Szkolni przyjaciele

 
E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz MEN
WSiP
813/3/2018
813/4/2018
 
Język angielski New English  Adventure 2 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON 819/2/2018
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa Ks. Jan Szpet,
D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech