Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zestaw programów nauczania

ZESTAW  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W   PRZEDMOŚCIU  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
            ( Dz U Poz. 481).
 
L.p
 
TYTUŁ PROGRAMU
 
AUTORZY
WYDAW NICTWO DATA DOPUSZ./ NUMER NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA
 
KLASA
 
 
1.
 
 
 
 
 

 
Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola” Małgorzata  Kwaśniewska
Wiesława Żaba –Żabińska
Joanna Lendzion
MAC    
SP P 1/2020/21
Przed- szkole
„0”
 
 
 
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych M. Bogucka PEARSON   SP P 2/2020/21
Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga” Ks.Jan Szpet,
 D. Jackowiak
„Święty  Wojciech” AZ-0-01/10 SP P 3/2020/21
2. Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 J. Hanisz WSiP   SP P 4/2020/21 I-III
5. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III M. Bogucka PEARSON   SP P 5/2020/21 I-III
6. Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-1-01/18
 
09.06.2018.
SP P 6/2020/21 I-III