Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zestaw programów nauczania

ZESTAW  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŚCIU 
 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) - art. 22a ust. 6 i 7, art. 22ab ust. 1-3, ust. 4 i 6.
 
L.p
 
TYTUŁ PROGRAMU
 
AUTORZY
WYDAW NICTWO DATA DOPUSZ./ NUMER NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA
 
KLASA
 
 
1.
 
 

 
Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola” Małgorzata  Kwaśniewska
Wiesława Żaba –Żabińska
Joanna Lendzion
MAC    
SP P 1/2023/24
Przedszkole
„0”
 
 
 
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych M. Bogucka PEARSON   SP P 2/2023/24
Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga” Ks.Jan Szpet,
 D. Jackowiak
„Święty  Wojciech” AZ-0-01/20 SP P 3/2023/24
2. Program edukacji wczesnoszkolnej      w kl. 1-3 J. Hanisz WSiP   SP P 4/2023/24 I-III
5. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III M. Bogucka PEARSON   SP P 5/2023/24 I-III
6. Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-1-01/18
 
09.06.2018.
SP P 6/2023/24 I-III
 
 
           


 
 
 
 
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŚCIU  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
     Podstawa  prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz U Poz. 481).
  Podstawa  programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)  
Kl.
 
Przedmiot                  
nauczania
Tytuł  podręcznika/kart pracy Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia/ nr ewidencyjny 

O
 
Wychowanie przedszkolne Kolorowe karty Anna Banaś MAC  
Religia Tak, Jezus mnie kocha. E. Kondrak Jakość, Kielce  

I
 
Edukacja Wczesnoszkolna Szkoła na TAK! D. Kręcisz, B. Lewandowska, K. Nowacka, M. Szczęsna, M. Sarnowska, B. Drzycimska, B. Nawolska, J. Żądło-Treder, D. Dankowska, M. Marekwia WSiP

1160/1/2023

 
Język angielski New English  Adventure 1  T. Lochowski, C. Bruni PEARSON 819/1/2017
Religia Pan Bóg jest naszym Ojcem
 Cz. I i II
Ks. P. Płaczek
 
Wyd. Święty Wojciech  
II Edukacja  
wczesnoszkolna
Szkolni przyjaciele E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz MEN
WSiP
813/3/2018
813/4/2018
Język angielski New English  Adventure 2 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON 819/2/2018
Religia Chcemy poznać Pana Jezusa
I-II cz.
Ks. P. Płaczek Wyd. Święty Wojciech  
III  Edukacja  
wczesnoszkolna
Szkolni przyjaciele

 
E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz MEN
WSiP
813/5/2019
813/6/2019
Język angielski New English  Adventure 3 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON 819/3/2019
Religia Pan Jezus nas karmi, cz.I i II Paweł Płaczek Wyd. Święty Wojciech