Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Historia Szkoły

Po I wojnie światowej chętnych do nauki mieszkańców Przedmościa uczył Szczepan Jurczyński, który pochodził z Brzezin, a szkołę ukończył w Strojcu. Znał język polski i język rosyjski , bo pełniąc służbę wojskową w Rosji był pisarzem. Uczył ludzi głównie umiejętności podpisywania się, a jako pomoc służyła mu książeczka do nabożeństwa. Pierwsza "szkoła" była w domu Anny i Władysława Łazików, a uczyło małżeństwo państwo Bartelowie z Aleksandrowa. Od 1928 roku młodsze klasy uczyły się w domu państwa Piśniaków, a starsze u państwa Nowaków. Młodsze klasy uczyła p. Jadwiga Jungowska z Praszki, a starsze-p. Korycz oraz p. Ladrowie (małżeństwo). Niektóre starsze klasy uczyły się w remizie strażackiej.

Pierwszy budynek powstał ze składek i funduszy wiejskich oraz dzięki pracy wszystkich mieszkańców Przedmościa Stanowił on własności wsi. Od jesieni 1934 uczniowie podjęli naukę w nowej szkole. Kierownikiem nowo wybudowanej szkoły został p. Czesny, który z małżonką pracował do wybuchu wojny. Uczyli jeszcze: p. Ośródka, p. Korycz, p. Ladrowie, p. Brzezińska, p. Dominas. Wszyscy pracowali do wybuchu II wojny światowej. Potem szkoła zostala zamknięta, a niektórzy nauczyciele aresztowani i wywiezieni do obozów.

Po wyzwoleniu, juz wiosną (około kwietnia), uczniowie ponownie podjęli naukę. Najpierw wszyscy razem znaleźli się w jednej grupie. W tym czasie nauczyciele, ucząc od nowa pisania i czytania, orientowali się w umiętnosciach uczniów, którym wojna przerwała edukację. Przed wakacjami uczniowie zostali podzieleni na klasy. Ci, którzy wykazali się umiejetnością czytania i znajomościa liter, kontynuowali naukę w czasie wakacji, zaliczając w ten sposób kolejną klasę. Nauka odbywała się codziennie w budynku szkoły. Uczniowie wyposażeni byli w skromne tabliczki i "rysik", a nauczyciel czytał wybrane teksty z książki. Po wakacjach uczniowie. Po wakacjach uczniowie przechodzili do następnej klasy. W tym czasie uczyli m.in.: p.Bartelowie, p.Panaszek, p.Ośródka, p.Kostrzewa, p.Hikiel, p.Sikorwska. Publiczna Szkoła Powszechan w Przedmościu rozpoczynała normalna pracę. Stopniowo przybywało klas, był pełny ciąg siedmioklasowy. Dzieci uczyły się w klasach łączonych. Na parterze były 3 klasy i pokój nauczycielski, na górze była duża sala lekcyjna i mieszkania nauczycieli. Uczniowie otrzymali świadectwa za każde półrocze. Pierwsi absolweńci opuścili szkołę 23 czerwca 1950 roku i otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły Ogólnokstałcącej Stopnia Podstawowego w Przedmościu. Kolejnymi kierownikami szkoły (bo tak nazywała sie ta funkcja) byli: p. Janina Sikorska (1947-1948); p. Kostrzewa (1946-1947); p. Bronisław Panaszek (1948-1962); p. Walenty Jarecki (1962-1964); p. Franciszek Zamorski (1964-1972).

Budynek szkoły był juz w złym stanie i konieczny stał się remont generalny. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych przeprowadzony został remont generalny z dobudową. Wymienione zostały stropy, zlikwidowany wysoki dach, założone centralne ogrzewanie, dobudowano kotłownię, salę gimnastyczną i dwie klasy na piętrze. FUndusze na remont i rozbudowę pochodziły z Inspektoratu Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu. Prace wykonało Wieluńskie Przedsiębiorstwo budowlane, a inspektorem nadzoru był inż. Mieczysław Dera. Po rozbudowie szkoła przeszła na własność gminy.

Prace rozpoczęto, gdy kierownikiem był p. F. Zamorski, później kierownikiem Komitetu Rodzicielskiego był p. Marian Kucharski. Podczas roznudowy lekcje odbywały się w prywatnych domach - u p. F. Zamorskiego, p. Gmur, p. Kowalskich, p. Nowakowej, p. Zaremby, p. Bryjanowskich. Prowizoryczny pokój nauczycielski był u p. F. Zamorskiego. Od roku szk. 1972-1973 uczniowie rozpoczęli lekcje w wyremontowanej, powiększonej, i wygodnej szkole. DO roku szk. 1976-1977 szkoła miała ciąg 8-klasowy. W wyniku organizacji Zawodowych Szkół Gminnych w latach 1977-1983 szkoła w Przwedmościu miała ciąg 3-klasowy, a starsze dzieci dowożono do Praszki. W latach 1983-1986 zwiekoszno liczbe klas do 4. W kolejnym roku szkolnym było już 6 klas, a w następnym - 1987-1988 szkoła ponownie liczyła 8 klas. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: p. Janina Ignaczak (1974 -1989); p. Jerzy Ryglewski (1989-1994); p. Renata Tobiś (1994-2001);p. Ewa Osowaska (2001-2008). Ostatni abosolweńci opuścili ośmioklasową PUbliczna Szkołe Podstawową w Przedmościu w 2000 roku. W wyniku reformy oświaty, od roku szk. 1998-1999, nasza szkoła, tak jak inne szkoły podstawowe, była szkołą sześcioklasową. Od roku szkolnego 2011/2012 jest szkołą z oddziałami I-III i oddziałem przedszkolnym. W strukturę szkoły wchodzi również oddział przedszkolny, mieszczący sie w tym samym budynku.