Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Wykaz podręczników

ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZEDMOŒCIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  ( Dz U Poz. 481)

                       Podstawa  programowa kształcenia ogólnego okreœloną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

 
L.p

 
TYTUŁ PROGRAMU

 
AUTORZY

WYDAW NICTWO

DATA DOPUSZ./ NUMER

NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA

 
KLASA

 
 
1.

 

 

 

 

 


 

Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola”

Małgorzata  Kwaœniewska
Wiesława Żaba –Żabińska

Joanna Lendzion

MAC

 

 
SP P 1/2018/19

Przed- szkole
„0”
 
 
 

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych

M. Bogucka

PEARSON

 

SP P 2/2017/18

Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga”

Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak

„Œwięty  Wojciech”

AZ-0-01/10

SP P 3/2017/18

Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem

D. Kujawiak, J. Galant, A. Zajšczkowska, K. Szmyt

 

 

SP P 2/2016/17

 

2.

Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3

J. Hanisz

WSiP

 

SP P 4/2017/18

I-III

5.

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

M. Bogucka

PEARSON

 

SP P 5/2017/18

I-III

6.

Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „W drodze  do wieczernika”

Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak

„Œwięty  Wojciech”

AZ-1-01/10

SP P 6/2017/18

I-III

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŒCIU  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Podstawa  prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 roku - Prawo oœwiatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz U Poz. 481)

Podstawa  programowa kształcenia ogólnego okreœlona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Kl.
 

Przedmiot                  
nauczania

Tytuł  podręcznika/kart pracy

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia na liœcie MEN

 
O
 

Wychowanie przedszkolne

 

 

Olek i Ada

 

 

Iwona Fabiszewska

Klaudia Wilk

W.  Żaba -Żabińska

MAC

 

 

 

Religia

Przychodzimy  do  Pana Boga

Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak

Wyd. Œwięty Wojciech

 

 
I

Edukacja Wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele

E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala
 prof. dr hab. J. Hanisz

WSiP

813/1/2017, 813/2/2017

Język angielski

New English  Adventure 1

T. Lochowski, C. Bruni

PEARSON

819/1/2017

Religia

Jesteœmy w rodzinie Pana Jezusa

Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak
 

Wyd. Œwięty Wojciech

 

 
II

Edukacja  
wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele
 

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

MEN
WSiP

813/3/2018

813/4/2018

 

Język angielski

New English  Adventure 2

Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka

PEARSON

819/2/2018

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

Ks. Jan Szpet,
D. Jackowiak

Wyd. Œwięty Wojciech

 

 

ZESTAW_PROGR.docx (17 kB)