Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Wykaz podręczników

ZESTAW  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W   PRZEDMOŚCIU   W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
            ( Dz U Poz. 481).
 
L.p
 
TYTUŁ PROGRAMU
 
AUTORZY
WYDAW NICTWO DATA DOPUSZ./ NUMER NUMER DOPUSZ.
DYREKTORA
 
KLASA
 
 
1.
 
 
 
 
 

 
Program wychowania   przedszkolnego   „Wokół przedszkola” Małgorzata  Kwaśniewska
Wiesława Żaba –Żabińska
Joanna Lendzion
MAC    
SP P 1/2020/21
Przed- szkole
„0”
 
 
 
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli  i klas zerowych M. Bogucka PEARSON   SP P 2/2020/21
Program  nauczania  religii katolickiej „Kochamy  dobrego Boga” Ks.Jan Szpet,
 D. Jackowiak
„Święty  Wojciech” AZ-0-01/10 SP P 3/2020/21
Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem I.Hombek                                       A. Zajączkowska, K. Szmyt     SP P 1/2019/20  
2. Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1-3 J. Hanisz WSiP   SP P 4/2020/21 I-III
5. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III M. Bogucka PEARSON   SP P 5/2020/21 I-III
6. Program nauczania religii  katolickiej kl. I-III „W drodze  do wieczernika” Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak „Święty  Wojciech” AZ-1-01/10 SP P 6/2020/21 I-III
 
 
          
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ   W   PRZEDMOŚCIU  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
     Podstawa  prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz U Poz. 481).
  Podstawa  programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)  
Kl.
 
     Przedmiot     
nauczania
Tytuł  podręcznika/kart pracy Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia  na liście MEN

O
 
Wychowanie przedszkolne Odkrywam siebie Marzena  Kwiecień
W.  Żaba –Żabińska
MAC  
Religia Przychodzimy  do  Pana Boga Ks.Jan Szpet, D. Jackowiak Wyd. Święty Wojciech  

I
 
Edukacja Wczesnoszkolna Szkolni przyjaciele E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala
 prof. dr hab. J. Hanisz
WSiP 813/1/2017, 813/2/2017
Język angielski New English  Adventure 1  T. Lochowski, C. Bruni PEARSON 819/1/2017
Religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak
 
Wyd. Święty Wojciech  
II Edukacja  
wczesnoszkolna
Szkolni przyjaciele E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz MEN
WSiP
813/3/2018
813/4/2018
Język angielski New English  Adventure 2 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON 819/2/2018
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa Ks. Jan Szpet,D. Jackowiak Wyd. Święty Wojciech  
III  Edukacja  
wczesnoszkolna
Szkolni przyjaciele

 
E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz MEN
WSiP
813/5/2019
813/6/2019
Język angielski New English  Adventure 3 Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka PEARSON 819/3/2019
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa Ks. Jan Szpet,D. Jackowiak Wyd. Święty Wojciech