Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Informacje dla rodziców

      INFORMACJA DLA UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW I RODZICÓW
                         SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEDMOŚCIU
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
W związku z tym, że zajęcia w szkole  zostały zawieszone   do 10  KWIETNIA  2020 roku, od 25 marca 2020 roku organizacja nauczania zdalnego będzie następująca:
  1. Nauka odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Nauczyciele pracują według obowiązującego planu lekcji, przekazują uczniom i rodzicom zakres treści nauczania mailowo, telefonicznie, wypracowanymi w minionym tygodniu metodami oraz wg ustalonych wspólnie zasad.
  3. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o terminach,                      w których zadania należy wykonać, o sposobach odsyłania zadań, o zadaniach obowiązkowych i dodatkowych dla chętnych. Ustalą też  sposoby  monitorowania  i sprawdzania wiedzy uczniów  oraz ich postępów w nauce.
  4. Organizację nauczania koordynują wychowawcy klas, którzy służą pomocą i wsparciem dla uczniów w tym trudnym czasie. Kontakt na podane rodzicom i uczniom adresy mailowe lub telefoniczny ( numer udostępniony dobrowolnie przez nauczycieli).
  5. Nauczyciele na bieżąco prowadzą zdalnie konsultacje dla rodziców i uczniów za pośrednictwem e-maili lub telefonów.
  6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  - praca zdalna
  1. Pomoc informatyka  Zbigniew Młynarczyk – e-mail: zsm26.64@onet.eu
Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole jest i będzie  realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej . Poza tym nauczyciele wykorzystują materiały proponowane przez różne wydawnictwa .
 
W związku z nadzwyczajną sytuacją proszę o wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie. Przyjęta forma nauczania wymaga   od nas wszystkich ogromnego zaangażowania i współpracy.
Proszę o jak najczęstsze życzliwe kontakty, zawierające spostrzeżenia, wątpliwości, sugestie i propozycje rozwiązań.
                     
                         Wszystkim życzę wytrwałości i zdrowia.
                               Dyrektor szkoły Jolanta  Galant