Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

O Nas
 
 
 
 
 
 
 
W naszym przedszkolu mieszka czarodziej.                                                             
Ma świetny humor i czas ma co dzień,                                                         
do psot i figli zapał ma stale,                                                                             
a na dodatek jeszcze ma talent.                                                                       
Czaruje lepiej niż tamta wróżka,                                                                                 
która wydała za mąż Kopciuszka!                                                                                   
W naszym przedszkolu czarodziej mieszka,                                                                     
który z pietruszki, mchu i orzeszka                                                                                
potrafi stworzyć wytworne lale,                                                                                    
a z jarzębiny – dla lal korale.                                                                                 
Garstkę guzików w puszczę przemieni,                                                                                 
pełną podgrzybków, drzew i jeleni,                                                                                               
a ze spaghetti zrobi jamnika,                                                               
który przed zwierzem przedziwnym zmyka…                                               
Czy to żyrafa, czy nosorożec?                                                                            
Bez podręcznika nie da się orzec!                                                                                
Lecz o to właśnie magowi chodzi,                                                                                      
by czasem dzieci za noski wodzić.                                                                                         
W naszym przedszkolu mieszka czarodziej…                                                                              
Dlatego chętnie chodzę tam co dzień!      
 
O NAS
 
Nasze  przedszkole jest oddziałem w Szkole Podstawowej.  Jest to miejsce do wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka. Każdy przedszkolak ma szansę na swój indywidualny rozwój i stanie się samodzielnym,
 • dziecko zdolne rozwinie swoje umiejętności,
 • dziecko nieśmiałe poczuje się bezpiecznie,
 • dziecko, które ma problemy z właściwym wypowiadaniem się rozwinie swoją mowę,
 • każde dziecko poczuje się dobrze w grupie zróżnicowanej wiekowo, która przypomina rodzinę.

Misją naszego przedszkola jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego naturalnej motywacji poznania, pobudzenie do działania, wzmacnianie i urzeczywistnianie jego możliwości twórczych. W naszej placówce pracujemy w oparciu o własny program
Program uwzględnia następujące obszary tematyczne:
 • bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,
 • ćwiczenia praktycznego dnia,
 • kształcenie zmysłów,
 • edukacja matematyczna,
 • edukacja językowa,
 • wychowanie religijne,
 • wychowanie dla kultury życia,
 • wychowanie przez sztukę.
Przedszkole ma charakter ,,rodzinkowy" – dzieci nie są podzielone na grupy ze względu na wiek. Dzięki temu mają One szansę uczyć się od siebie nawzajem, kształtując poczucie odpowiedzialności za innych. Starsze przedszkolaki często pełnią rolę starszego, doświadczonego "rodzeństwa", które wprowadza młodsze "siostry i braci" w świat zasad i reguł obowiązujących w Przedszkolu. Pomagają Oni również przezwyciężyć lęk przed nowym i nieznanym, co pozwala na szybszą adaptację maluchów w Przedszkolu. 
W naszej placówce nauczyciele pracują w oparciu o następujące programy nauczania:
1.     Wokół  Przedszkola.Program wychowania przedszkolnego                   Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A MAC EDUKACJA
Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
2.     – Program nauczania religii dla katolickiej – „Kochamy dobrego Boga”
Wyd. św. Wojciech    Ks. Jan Szpet, D. Jackowiak
3.     Program zajęć logopedycznych
4.     –Program  nauczania jęz. ang. dla przedszkoli i klas zerowych – M. Bogucka
5.     Program antynikotynowy – „Czyste powietrze wokół nas”
 
Praca w placówce prowadzona jest w systemie jednozmianowym. Przedszkole funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach 8 00 - 1500
Dzieci uczęszczające do przedszkola tworzą jedną grupę – w wieku  od 2,5 roku do 6 lat.
Wychowawcą grupy przedszkolnej jest pani Dorota Kujawiak.
W ramach podstawy programowej w oddziale przedszkolnym dzieci korzystają również z  nauki języka angielskiego, którego uczy pani Anna Kaczkowska. Poza tym dzieci korzystają również z następujących zajęć:
Katecheza – dzieci 5- i 6- letnie – pani  Katarzyna Szmyt
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (według zaleceń)   – pani Sylwia Cieśla
Logopedia – dzieci wymagające zajęć w tym zakresie
Zajęcia wspierające (6-latki) - pani Dorota Kujawiak
W przedszkolu dzieci mogą skorzystać z pomocy pedagoga  - pani Michalina Rozik, oraz psychologa – pani Zofia Pinkosz.
Nauczyciele preferują ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Wszystkie działania ukierunkowane są na dziecko i jego rozwój, który jest systematycznie diagnozowany przez nauczycieli. Dążąc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola, rodzice wychowanków są systematycznie informowani o wynikach postawionej diagnozy.

NASZ PLAN DNIA

800- 840  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów  dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
 
840 – 850  Ćwiczenia poranne.
 
850 – 900   Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno-kulturalne.
 
900– 930   Śniadanie.
 
930- 1100    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Język angielski – poniedziałek, wtorek.
 
1100 – 1145   Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
 
1145 – 1200   Przygotowanie do obiadu.
 
1200- 1230    Obiad
 
1230 – 1245   Ćwiczenia relaksacyjne 

1245 – 1330  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie [poznanych wierszy i piosenek.  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne lub ukierunkowane w sali.
 
1330 – 1500   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Rozchodzenie się dzieci.
 


 
 
 
 
Wskazówki dla Rodziców
 
Szanowny Rodzicu:       

 
 • przygotuj dziecko do przedszkola, porozmawiaj o zaletach wspólnych zabaw  z rówieśnikami i nauczycielem, innych korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola;
 
 • zostawiaj dziecku więcej swobody w wykonywaniu czynności samoobsługowych, pozwól samodzielnie jeść, myć się, sprzątać zabawki i koniecznie je pochwal. To wzmocni u dziecka wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności, utwierdzi w przekonaniu, że poradzi sobie w przedszkolu;
   
 • nie przedłużaj momentu rozstania z dzieckiem, żegnaj się szybko i powiedz, że po nie przyjdziesz. Nie mów, że wrócisz za kilka minut, lepiej wytłumacz, że teraz idziesz do pracy i przyjdziesz do przedszkola, kiedy skończysz pracę;
   
 • jeśli obiecałeś, że przyjdziesz po obiedzie to dotrzymaj obietnicy.                            W przeciwnym razie dziecko straci do Ciebie zaufanie;
 
 • nie zabieraj dziecka do domu, gdy płacze w szatni podczas rozstania. Jeśli choć raz tak postąpisz, dziecko uzna, że płaczem może zdziałać wiele na swoją korzyść;
 
 • staraj się panować nad swoimi emocjami, bo dziecku bardzo szybko one udzielają się. Jeśli bardzo przeżywasz rozstanie z dzieckiem poproś innego członka rodziny o odprowadzanie dziecka do przedszkola przez jakiś czas;
   
 • po rozstaniu z dzieckiem nie zaglądaj do sali, aby sprawdzić czy płacze, czy bawi się z innymi dziećmi. Gdy dziecko Cię zobaczy, to resztę dnia może spędzić przy drzwiach z nadzieją, że znów tam się pojawisz;
 
 • nawiąż kontakt z nauczycielem, przekaż informacje o dziecku (np. ulubione zabawy, problemy emocjonalne, wychowawcze itp.);
 
 • współpracuj z nauczycielem w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkole - dom. Przyjmuj ze spokojem opinie i uwagi o dziecku nawet te trudne do zaakceptowania przez Ciebie, bo nie są one wynikiem negatywnego stosunku do dziecka, lecz troski o nie.KAŻDY PRZEDSZKOLAK
·         Przestrzega ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm zachowania                 w grupie.


·         Dba o bezpieczeństwo własne i innych.


·         Troszczy się o wspólne dobro, estetykę sal i wygląd przedszkola.


·         Szanuje godność swoją i innych.


·         Używa magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.


·         Chętnie uczestniczy w zajęciach, pracuje nad własnym rozwojem.


·         Pomaga innym w trudnych sytuacjach.


·         Jest przyjacielem przyrody, dba o środowisko przyrodnicze.


·         Dba o własne zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.


·         Lubi i szanuje książki.


Absolwent przedszkola:
·         - posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
- jest zainteresowany nauką i książkami,
- ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym,
- jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
- jest samodzielny,
- aktywnie podejmuje działania,
- zna i respektuje normy społeczne,
- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
- potrafi współdziałać w zespole,
- lubi działania twórcze, 
- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
- interesuje się różnymi formami sztuki
- jest aktywny fizycznie
- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 
 
Czego oczekuję od rodziców powierzonych mi dzieci?
 
Dzieci w domu nie powinny:
·         oglądać programów i filmów dla dorosłych,
·         słuchać i używać wulgarnych słów,
·         być świadkami nieporozumień między dorosłymi,
·         być karane fizycznie
 
Dzieci w domu będą mieć:
 
·         ustalony rytm dnia (m.in. porę wstawania i kładzenia się spać),
·         ustalone obowiązki (np. wynoszenie śmieci, podlewanie kwiatów),
·         zapewniony czas na zabawę z opiekunami (minimum godzinę dziennie,                   w tym czytanie przed snem),
·         ustalone reguły postępowania i związane z tym nagrody i kary,
·         wybierane audycje telewizyjne, a czas oglądania nie będzie przekraczał     2 godzin dziennie,
·         wpajamy szacunek do innych ludzi,
·         wpajane zasady grzecznego zachowania
 
APEL DO RODZICÓW
 
·         Dla dobrego samopoczucia dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o kontrolowanie stanu zdrowia własnych dzieci.
·         Dla dobra Nas wszystkich prosimy o pozostawienie dzieci chorych                       w domu.
·         Pragniemy również zaznaczyć,  iż nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka chorego do przedszkola.
·         Ponadto informujemy, iż nauczyciel nie jest upoważniony do podawania dziecku leków.

„Rodzicu! Prosimy - licz się z innymi! Nie narażaj cudzych dzieci, nie stawiaj w trudnej sytuacji ich rodziców. Pamiętaj, że twojemu dziecku w chorobie najlepiej będzie w ciepłym łóżku. Wylecz w ten sposób nawet zwykły katar czy kaszel, by nie przekształciły się w coś znacznie groźniejszego. Licz się też z tym, że w małej grupie raz "sprzedana" choroba może powrócić do twojego dziecka w znacznie poważniejszej postaci. Bądź rozsądny - sam opiekuj się chorym dzieckiem, przede wszystkim dla jego dobra.INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapisy dzieci dokonywane są według ustalonych kryteriów zawartych                           w  regulaminie.


Opłaty
Rodzice  na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym ustalają wysokość opłaty na rzecz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2018/2019 comiesięczna opłata wynosi 20 złotych.
 
 

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 rodziców reprezentują :
1.      Sylwia Bożek
2.      Małgorzata Widera
3.      Patrycja Kozan
 
 
Kalendarz imprez
·         Dzień chłopaka
·         Dzień przedszkolaka
·         Dzień Drzewa
·         Śniadanie daje moc
·         Święto pluszowego misia
·         Mikołajki
·         Wigilia
·         Dzień babci i dziadka
·         Bal przebierańców
·         Dzień kobiet
·         Pożegnanie zimy – powitanie wiosny
·         Dzień ziemi
·         Dzień mamy i taty
·         Dzień dziecka
·         Zakończenie roku szkolnego