Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W PRZEDMOŚCIU
 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot
GALANT JOLANTA Dyrektor  szkoły
wychowanie  przedszkolne  i edukacja  wczesnoszkolna, nauczyciel  bibliotekarz
 
BASIŃSKA  ANNA
Edukacja wczesnoszkolna
 
BIEGAŃSKA EWA
Nauczyciel wspomagający
 
CIEŚLA  SYLWIA
Terapia  pedagogiczna
HOMBEK  IWONA  
Edukacja wczesnoszkolna
KACZKOWSKA ANNA Język angielski
KUJAWIAK  DOROTA Wychowanie  przedszkolne i edukacja  wczesnoszkolna,
 
MŁYNARCZYK ZBIGNIEW
Zajęcia  komputerowe
 
NOWAŁKA GRZEGORZ
Gimnastyka korekcyjna
PAJĄCZKOWSKA ELŻBIETA
 
Psycholog
 
ROZIK  MICHALINA
 
Pedagog
 
SZMYT  KATARZYNA
 
Religia, oligofrenopedagogika
 
 
WÓJCIK RENATA
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka
ZAJĄCZKOWSKA  ANNA  Logopedia
Surdopedagogika