Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W PRZEDMOŚCIU


Nazwisko i imię
Stopień  awansu  zawodowego
Nauczany przedmiot
GALANT JOLANTA Dyplomowany Język  polski, wychowanie  przedszkolne               i edukacja  wczesnoszkolna,  dyrektor  szkoły
BASIŃSKA  ANNA Dyplomowany Nauczanie  początkowe
CIEŚLA  SYLWIA Kontraktowy Terapia  pedagogiczna
KACZKOWSKA ANNA Kontraktowy Język angielski
KUJAWIAK  DOROTA Dyplomowany Wychowanie  przedszkolne i edukacja  wczesnoszkolna,
 
MŁYNARCZYK ZBIGNIEW
Dyplomowany Zajęcia  komputerowe
 
NOWAŁKA GRZEGORZ
 
Dyplomowany
Gimnastyka korekcyjna
PINKOSZ ZOFIA
 
 
Kontraktowy
 
Psycholog
 
ROZIK  MICHALINA
 
Stażysta
 
Pedagog
 
SZMYT  KATARZYNA
 
 
Dyplomowany
 
Religia, oligofrenopedagogika
 
WÓJCIK RENATA Dyplomowany Nauczanie  początkowe, muzyka
ZADWORNA MARIA Dyplomowany Nauczyciel bibliotekarz
ZAJĄCZKOWSKA  ANNA  Kontraktowy Logopedia
Surdopedagogika