Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2019/2020.
 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych    2 września 2019 r.
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                 w sprawie organizacji roku szkolnego).
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu          z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )
3. Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.:
woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
20 stycznia -2 lutego 2020 r.:
 woj. .podlaskie, warmińsko-mazurskie.
27 stycznia -9 lutego 2020 r.: woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
10-23 lutego 2020 r.:
woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 3  ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. )
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r .
( § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).
6. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
  1. 02. i  03. 01. 2020 r. – czwartek i piątek po dniu  ustawowo wolnym 
  2. 12 czerwca 2020 r.     – piątek  po dniu  ustawowo wolnym
  3. Dzień na nieprzewidziane sytuacje w szkole zgodnie z potrzebami .
 
Informujemy rodziców ( prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych w w/w dniach.
            Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy o konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem w szkole.