Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Projekt czytelniczy 
Projekt czytelniczy
,, Poznajemy przygody Franklina"
 
I. Założenia projektu
Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów potrzeby i chęci do spędzania wolnego czasu z książką. Spotkanie  z postacią Franklina jest lekcją o  zaufaniu, przyjaźni, odwadze i rodzinie. Dzieci uczą się jak radzić sobie w nowych dla nich sytuacjach
i próbach dzieciństwa  oraz jak przezwyciężać lęki. Czytanie o losach Franklina to nie tylko forma rozrywki, ale także możliwość zaczerpnięcia różnych przykładów form spędzania wolnego czasu i budowania nowych relacji.
 
II. Uczestnicy: uczniowie klasy I
 
III. Termin realizacji: maj- wrzesień  2022 roku
 
IV. Efekty projektu
W  wyniku działań w ramach  projektu uczniowie:
1. Częściej korzystają z zasobów biblioteki szkolnej.
2.  Chętniej i lepiej wypowiadają się na określony temat.
3. Lepiej rozumieją innych.