Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

PROJEKT CZYTELNICZY pt. „Bawimy się razem z Tuwimem”
PROJEKT CZYTELNICZY
pt. „Bawimy się razem z Tuwimem”
 

I. Założenia projektu:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
- rozwijanie zainteresowania poezją,
- szukanie ciekawych sposobów na spędzanie wolnego czasu,
- wskazywanie książki jako źródła  rozrywki (dla każdego coś miłego),
- wyrabianie nawyku systematycznego czytania,
- poszerzenie słownictwa
 
II. Uczestnicy- uczniowie klasy III
 
III. Termin realizacji – IX-XII 2022
 
IV. Efekty projektu
W  wyniku działań w ramach  projektu uczniowie:
  1. Zapoznali  się z księgozbiorem  oraz  poszerzyli  i utrwalili znajomość wierszy Tuwima.
  2. Poznali wiele faktów z życia poety.
  3. Zaprojektowali  okładki  do wybranych wierszy.
  4. Rozbudzili wyobraźnię,  wykonując  instalację przestrzenną pt. : „Ławeczka Tuwima”
  5. Rozwinęli zdolności recytatorskie i aktorskie.