Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
W NASZEJ SZKOLENarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.  
   Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Przedmościu  otrzymała dotację             w wysokości 3 000,00 zł
  • Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”- 3000,00
  • Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w zł[1] -750,00
Środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi  oraz  na zakup nowych elementów wyposażenia  do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Całkowity koszt realizacji zadania to 3750,00 zł
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych,
- stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce
 
Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań  uczniów. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.
 
Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
https://nprcz.pl/
https://www.kuratorium.opole.pl/podpisanie-umow-i-realizacja-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-wojewodztwie-opolskim-w-2022-r/
https://www.kuratorium.opole.pl/przyznane-dofinansowania-w-ramach-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-2022-r/
 
 
[1] Zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, za wkład własny uważa się wkład finansowy w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.